Jaarverslag MIA\Vamil

Voorwoord

Met trots presenteer ik u het eerste digitale jaarverslag van de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Kleine veranderingen kunnen soms al grote effecten hebben. Het verminderen van de hoeveelheid drukwerk betekent minder grondstoffengebruik, minder transport en minder energieverbruik. Als directeur Klimaat en Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM vind ik dat de overheid daarin zelf het goede voorbeeld moet geven. Daarom kunnen ondernemers MIA\Vamil binnenkort ook elektronisch aanvragen. Daarmee wordt MIA\Vamil aanvragen bovendien nog eenvoudiger.

In dit jaarverslag vindt u, naast de gebruikelijk jaarcijfers, enkele aansprekende voorbeelden van ondernemers die kansen zien in verduurzaming. Zo investeerde een hennepkweker met steun van MIA\Vamil in het verwerken van hennepvezels tot de binnenbekleding van auto’s. Dit voorbeeld laat zien hoe verduurzaming hand in hand kan gaan met het versterken van de Nederlandse economie. Synthetische materialen worden vervangen door natuurlijke materialen. Winstgevend, want door de hoge olieprijzen is er veel vraag naar natuurlijke materialen die synthetische materialen kunnen vervangen.

Een duurzame productie versterkt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dit onderschrijven ook werkgevers, werknemers en de milieubeweging. Het advies van de SER – “Meer werken aan duurzame groei” pleit voor een structurele aanpak waarin innovatiebeleid en duurzaamheidsbeleid elkaar versterken. Een belangrijke randvoorwaarde voor een dergelijke aanpak, ziet de SER in het vergroenen van het belastingstelsel.

De MIA en Vamil bewijzen al jaren de kracht van deze vergroening voor het bedrijfsleven. Dit jaar is het tien jaar geleden sinds VROM de MIA lanceerde. Ondernemers hebben sindsdien voor bijna 75.000 milieuvriendelijke investeringen een belastingvoordeel aangevraagd. De Vamil bezorgt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke apparatuur al bijna twintig jaar een liquiditeit- en rentevoordeel.

Dit jaarverslag laat zien hoe dat werkt.


Mariette van Empel

Mariëtte van Empel
Directeur Klimaat en Luchtkwaliteit
Ministerie van VROM